Контроллер PCI-E (NEC D720201)
2+2 x USB 3.0, 1 x eSATA Power
Цена: 868 ⃏
PCI-E Сетевая карта (RTL8111E)
1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, Low Profile
Цена: 427 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M), низкопрофильный
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M)
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
4 x RS232 (DB9M)
Цена: 1395 ⃏
Контроллер PCI-E (Asmedia ASM1061R)
2 x SATA, SATA 3.0 (6Gb/s) RAID
Цена: 1434 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH384)
4 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 1511 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 775 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 698 ⃏
Контроллер PCI-E (VL805+VL813)
5+2 x USB 3.0, Super-Speed
Цена: 1318 ⃏
Контроллер PCI-E (VL805+AX88179)
3 x USB 3.0, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Цена: 1046 ⃏
Контроллер PCI-E (NEC D720201)
2+2 x USB 3.0, 1 x eSATA Power
Цена: 868 ⃏
PCI-E Сетевая карта (RTL8111E)
1 x RJ45, 10/100/1000 Мбит/с, Low Profile
Цена: 427 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M), низкопрофильный
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M)
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
2 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 891 ⃏
Контроллер PCI-E (ASIX AX99100)
4 x RS232 (DB9M)
Цена: 1395 ⃏
Контроллер PCI-E (Asmedia ASM1061R)
2 x SATA, SATA 3.0 (6Gb/s) RAID
Цена: 1434 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH384)
4 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 1511 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 775 ⃏
Контроллер PCI-E (WCH CH382)
1 x RS232 (DB9M), 1 x IEEE 1284 (DB25F)
Цена: 698 ⃏
Контроллер PCI-E (VL805+VL813)
5+2 x USB 3.0, Super-Speed
Цена: 1318 ⃏
Контроллер PCI-E (VL805+AX88179)
3 x USB 3.0, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet
Цена: 1046 ⃏